Maskaradas - savaime byloja ne vien apie kaukių balių, bet ir apie iš intrigų supintus žmonių ryšius...